Brettspiele
You are: not logged in Log in | Contact
 

Spelregels woordenmix:

Doel van het spel

Woordenmix wordt op Brettspielnetz.de gespeeld met 2 spelers op een bord van 15x15. In elke beurt krijgen beide spelers dezelfde 15 letters (die letters zijn willekeurig gepakt uit alle letters die in het spel aanwezig zijn). Met deze 15 letters moet je proberen om zoveel mogelijk punten te scoren. Je mag in je beurt meerdere woorden maken zolang alle letters die worden geplaatst maar horizontaal of verticaal met elkaar verbonden zijn. Je krijgt een bonus van 15 punten als je alle letters gebruikt in een beurt. Na 10 beurten van beide spelers stopt het spel.

Score, Letters, letterwaarde en bonussen

Elke letter in het spel heeft zijn eigen waarde. Die kun je zien naast de letter. In het algemeen is het zo dat letters die vaker voorkomen en makkelijker te gebruiken zijn in woorden minder punten waard zijn. Moeilijke letters zoals de Q en de X zijn 7 punten waard en makkelijke letters zoals de A en de N zijn 1 punt waard. Als een letter 2x wordt gebruikt in 2 woorden dan telt die letterscore 2x mee.

De letter Y in het spel mag zowel voor Y worden gebruikt als voor IJ (maar niet andersom). Er zijn in totaal 102 letters in het spel waaruit de 15 letters voor je beurt willekeurig zijn gekozen. Naast de letters zijn er twee blanke stenen in het spel (de letterwaarde hiervan is nul). Hiervoor mag altijd worden gekozen welke letter daarvoor wordt gebruikt. Als er twee woorden zijn die gebruik maken van dezelfde blanke steen, dan mag de gekozen letter per woord verschillen.

De volgende letters zitten in het spel:
a (7x), b (3x), c (2x), d (6x), e (16x), f (2x), g(4x), h (4x), i (5x), j (2x), k (3x), l (3x), m (3x), n (8x), o (5x), p (2x), q (1x), r (6x), s (4x), t(5x), u (3x), v (3x), w (2x), x (1x), y (1x), z (1x), blank (2x)

Begin van het spel

Elke beurt begint met een leeg bord en in die beurt krijgen beide spelers 15 letters uit een voorraad van 104 letters.


Leggen van woorden

Elke beurt mogen de spelers woorden leggen. Woorden/letters die je legt, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Een woord loopt verticaal (boven naar onder) of horizontaal (links naar rechts). Diagonaal is niet toegestaan.
  • Je mag alleen geldige woorden leggen.
  • Je mag meerdere woorden leggen, maar alle woorden moeten met elkaar verbonden zijn (horizontaal of verticaal).
  • Geldige woorden worden getoetst aan de database van Brettspielnetz.de met circa 355.000 woorden. Daar zullen misschien niet alle geldige woorden in staan, maar iedereen heeft wel met dezelfde woorden te maken.
Hieronder zie je een voorbeeld waarbij in één beurt meerdere woorden zijn gevormd. Als beide spelers met dezelfde letters aan de beurt zijn geweest, krijgen beide spelers nieuwe letters (15 willekeurig gekozen uit de 104 mogelijkheden) die voor beide spelers hetzelfde zijn.


Toegestane woorden

Zie de spelregels van woordspel voor de regels met betrekking to de toegestane woorden.

Einde van het spel

Het spel is afgelopen als beide spelers 10 keer hebben gespeeld. De speler met de meeste punten opgeteld over 10 beurten heeft gewonnen.

© Ottmar Zimmer, Brettspielnetz 2024