Brettspiele
You are: not logged in Log in | Contact
 

Anmeldeprobleme? Problemen met inloggen? Login problems?

(Mittwoch, 3. Januar 2024)
Die Seite musste umgestellt werden, da ein Besitzerwechsel stattgefunden hat. Du kannst die zugehörige News nach dem Anmelden lesen.
Solltest du Probleme beim Anmelden haben, lösche bitte die Cookies und den Cache in deinem Browser. Dann versuche es erneut.
Auf dem folgenden Formular musst du beide Checkboxen anklicken und dann auf Bestätigen klicken.
Wenn du nicht weißt, wie du Cookies und Cache löschen kannst, gib bitte bei Google diese Stichworte ein: "Cookies löschen" "Browsername" (z. B. Firefox, Edge, Chrome, Opera).
-----------------------------
De pagina moest worden gereorganiseerd omdat er een verandering van eigenaar heeft plaatsgevonden. Je kunt het gerelateerde nieuws lezen nadat je bent ingelogd.
Als je problemen hebt met inloggen, verwijder dan de cookies en de cache in je browser. Probeer het daarna opnieuw.
Op het volgende formulier moet je beide selectievakjes aanvinken en dan op bevestigen klikken.
Als je niet weet hoe je cookies en cache moet verwijderen, voer dan deze trefwoorden in Google in: "Cookies verwijderen" "Naam browser" (bijv. Firefox, Edge, Chrome, Opera).
-----------------------------
The page had to be reorganised as there has been a change of ownership. You can read the related news after logging in.
If you have problems logging in, please delete the cookies and the cache in your browser. Then try again.
On the following form you have to tick both checkboxes and then click on confirm.
If you do not know how to delete cookies and cache, please enter these keywords in Google: "Delete cookies" "Browser name" (e.g. Firefox, Edge, Chrome, Opera).

© Ottmar Zimmer, Brettspielnetz 2024